Pořad bohoslužeb 29. 8. - 5. 9. 2021

29.08.2021

Neděle, 29. srpna 2021 - 22. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za farníky

14:30 - Adorace a svátostné a novokněžské požehnání

Pondělí, 30. srpna 2021 

18:00 - Mše obětovaná za poděkování za dar života s prosbou za ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého

Úterý, 31. srpna 2021

Mše svatá nebude celebrovaná

Středa, 1. září 2021 - Světový den modliteb za péči o stvoření

17:00 ( Komárno ) bez úmyslu 

18:00 - Mše obětovaná za zemřelou rodinu

Čtvrtek, 2. září 2021

18:00 - Mše obětovaná za poděkování za dar života s prosbou za ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého

Pátek, 3. září 2021 - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, první pátek v měsíci

18:00 - bez úmyslu

Sobota, 4. září, 2021 

Mše svatá nebude celebrovaná 

Neděle, 5. září 2021 - 23. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za Farníky


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.

  • V sobotu a neděli jste zváni na pouť k Panně Marii do Štípy. Více na plakátku.

  • V sobotu se v Cholině uskuteční Arcidiecézní setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze, vč. mše svaté v 10.30 s otcem arcibiskupem Janem. Přihlásit se je třeba do této neděle u otce Jiřího.

  • Papež František navštíví Slovensko. Ve středu 15. září bude v 10 hodin slavit mši svatou v Šaštíně. Zájemci musí být plně naočkovaní nebo 14 dní po první dávce očkování, pokud COVID prodělali do 180 dní. A také se musí zaregistrovat na stránkách navstevapapeza.sk - kolonka registrace a místo Šaštín. Kdo by potřeboval s přihlášením pomoci, ozvěte se na faru. Sektory se uzavírají v 8 hodin a cesta autem od nás trvá 2,5 hodiny a k tomu cesta od parkoviště na místo konání 30 minut pěšky. To znamená,
    že by se vyjíždělo nejpozději ve 4 hodiny. Vzadu v kostele je také papír, abychom věděli, kolik nás pojede, a podle toho se pak rozdělili do aut.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Zichalová a Pelcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 306 Kč.