Pořad bohoslužeb 29. 9. - 6. 10. 2019

29.09.2019

Neděle, 29. září - 26. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 30. září - Památka sv. Jeronýma

18:00 - mše sv. obětována za † Zdeňka a Miroslavu Sušňovy, babičku Anežku a živou rodinu

Úterý, 1. řijna - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Mše sv. není celebrována.

Středa, 2. října - Památka svatých andělů strážných

17:00 - Mše sv. v Komárně obětována na úmysly farníků z Komárna
18:00 - Mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za zdraví duše i těla, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Čtvrtek, 3. října - Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce

17:00 - Adorace
18:00 - Mše sv. celebrována obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 4. října - Památka sv. Františka z Assisi
První pátek v měsíci

18:00 - Mše svatá obětována † bratry Františka, Václava a Jindřicha Rajnochovy, živou a zemřelou rodinu Rajnochovu

Sobota, 5. října - Nezávazná památka sv. Marie Faustýny Kowalské

18:00 - mše svatá obětována za † rodiče, bratra, živou a zemřelou rodinu Kapplovu

Neděle, 6. října - 27. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Od úterý začíná měsíc modlitby svatého růžence.
  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
  • Následující neděli bude sčítání lidu.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Vacková a Ševelová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 738 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.