Pořad bohoslužeb 3. - 10. 1. 2021

03.01.2021

Drazí farníci,dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření (PES - stupeň 5) ohlašujeme, že účast na mši svaté se od neděle 27. 12. 2020 (Svátek Svaté rodiny Josefa, Marie a Ježíše) omezuje na 20 osob. Proto je nutné provést rezervaci formou telefonické domluvy nebo SMS zprávy na tel. čísle 731 621 106.

Prosíme farníky, aby se v neděli 3. 1. 2021 zúčastnili stejně jako v neděli 27. 12. 2020 (příklad: kdo se zúčastnil v neděli 27.12.2020 mše sv. v 8:00, prosíme, aby se zúčastnil i v neděli 3.1.2020 mše sv. v 8:00).

Dále je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos. Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.00 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a s možností svátosti smíření v sakristii. 


Neděle, 3. ledna -2. neděle po Narození Páně

7:00 - Mše sv. obětována za úmysl s prosbou o pomoc Ducha Svatého při důležitých rozhodováních
8:00 - Mše sv. obětována za nenarozené děti
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za uzdravení babičky a celou rodinu Trunečkovu
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možností svátosti smíření

Pondělí, 4. ledna

Mše sv. není celebrována.

Úterý, 5. ledna

Mše sv. není celebrována.

Středa, 6. ledna - Slavnost Zjevení Páně
Doporučený svátek

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za † Vojtěcha Žídka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

Čtvrtek, 7. ledna - Nezávazná památka sv. Rajmunda z Peňafortu

17:00 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 8. ledna

14:00 - Zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelého p. Josefa Sanitráka

Sobota, 9. ledna
Mše sv. s nedělní platností

13:00 - Zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelého p. Vlastimila Petružely
18:00 - Mše sv. obětována za dvě nemocné osoby a na poděkování za zlepšení zdravotního stavu

Neděle, 10. ledna - Svátek Křtu Páně

7:00 - Mše sv. obětována za ukončení pandemie
8:00 - Mše sv. obětována za dar víry pro manžela, děti a vnuky
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
10:00 - Mše sv. obětována za křesťanská média, jejich pracovníky, příznivce a dobrodince, zvláště za Signály.cz
14:30 - 15:00 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možností svátosti smíření


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Tříkrálová sbírka letos nebude klasickou formou (tzn. nebudou chodit koledníci), ale kasičky budou v kostele, na úřadě a na poště (v Podhradní Lhotě v obchodě). V kostele si můžete půjčit požehnanou křídu nebo si přímo vzít nálepku na dveře.
  • Dnes (03.01.2021) v 17.00 začíná přihlašování na jarní prázdniny Sněženky na Arše, ale také pro starší na faře. Přihlašování na archa.ado.cz (Sněženky) a na pristav.ado.cz (Sněženky pro starší)
  • V pátek (08.01.2021) budou kněží navštěvovat nemocné.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka ze sv. Štěpána činila 5 072,- KČ a sbírka z minulé neděle činila 4 710,- KČ.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková.
  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.