Pořad bohoslužeb 3. - 10. 11. 2019

04.11.2019

Týden po 31. neděli v mezidobí
3. týden žaltáře
Breviář | Direktář


Neděle, 3. listopadu - 31. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 4. listopadu - Památka sv. Karla Boromejského

17:00 - mše sv. obětována za † manžela, sourozence, zetě, švagry a rodiče

Úterý, 5. listopadu

17:00 - mše sv. bez úmyslu

Středa, 6. listopadu

16:00 - mše sv. v Komárně bez úmyslu
17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Karla Vičana a živou rodinu

Čtvrtek, 7. listopadu

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 8. listopadu

17:00 - Mše svatá obětována na dobrý úmysl dárce a duše v očistci

Sobota, 9. listopadu - Svátek Posvěcení lateránské baziliky

14:00 - zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelého pana Jana Čubu
18:00 - mše svatá obětována za zemřelou Jitku Kovařčíkovou a živou rodinu

Neděle, 10. listopadu - 32. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • 1. až 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné. (Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.)
  • Dnes (neděle, 3.11.2019) od 15.00 bude na faře ministrantská schůzka.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 302 Kč.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz