Pořad bohoslužeb 3. 3. - 10. 3. 2019

03.03.2019

Neděle, 3. března - 8. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 4. března - Nezávazná památka sv. Kazimíra

17:00 - mše mše sv. v kapli sv. Jana obětována za † dárce farnosti

Úterý, 5. března

Mše sv. není celebrována.

Středa, 6. března - Popeleční středa; den přísného postu

17:00 - mše svatá s udělováním popelce v kostele Narození Panny Marie obětována na poděkování za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Čtvrtek, 7. března - Nezávazná památka sv. Perpetuy a Felicity

17:30 - mše mše sv. v Komárně obětována na úmysl dárce v Komárně

Pátek, 8. března - Nezávazná památka sv. Jana z Boha

17:00 - mše sv. v kapli sv. Jana obětována na poděkování za dar života a přijatá dobrodiní s prosbou o potřebné milosti, moudrost a ochranu Panny Marie 

Sobota, 9. března - Nezávazná památka sv. Františky Římské

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana bez úmyslu.

Neděle, 10. března - 1. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Dnes po mši svaté bude na faře ministrantská schůzka. Ministranti srdečně zvou do svých řad a ke službě u oltáře nové ministranty, které rádi v této službě vyučí. Odvoz po m. s. je zajištěn.
  • Od dnešního dne je otevřeno přihlašování na letošní letní RAFTcamp pro mladé (16 - 25 let).
  • Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky2019.maweb.eu nebo plakátku nebo webu naší farnosti
  • Nezbeda a postní almužna.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková. 
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. 
  • Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle činila 7520 Kč a dary na tentýž úmysl činily 1 600 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.