Pořad bohoslužeb 3. 5. - 10. 5. 2020

02.05.2020

Týden po 4. neděli velikonoční | roční cyklus A

4. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 3. května - 4. neděle velikonoční
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Mše sv. není celebrována
14:30 - Adorace a svátostné požehnání v kostele

Pondělí, 4. května

17:30 - příležitost ke svátosti smíření
18:00 - mše sv. v kostele obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 5. května

Mše svatá není celebrována.

Středa, 6. května - Památka Sv. Jana Sarkandera
Výroční den 160 let od beatifikace Sv. Jana Sarkandera

17:30 - příležitost ke svátosti smíření
18:00 - mše sv. v kostele bez úmyslu

Čtvrtek, 7. května

17:30 - příležitost ke svátosti smíření
18:00 -mše sv. v kostele obětována za Aloisii a Fratiška Čubovy a živou rodinu

Pátek, 8. května - Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Státní svátek - Den vítězství

16:30 - Příležitost k svátosti smíření 
17:00 - mše sv. v kostele obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Sobota, 9. května

18:00 - mše sv. v kostele obětována za † Alenu Valovou, rodiče Valovy, duše v očistci a živou rodinu

Neděle, 10. května - 5. neděle velikonoční

Mše sv. není celebrována
14:30 - Adorace a svátostné požehnání v kostele


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 15 osob, které bude kontrolováno u vstupu do kostela. Od pondělí 11. 5. je omezení do 100 osob. Kdo by se však nedostal, může se zúčastnit bohoslužby skrze kostelní rozhlas a pak venku také přistoupit k přijímání. Při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.
  • Splnit si nedělní povinnost je až do zrušení mimořádných opatření platné skrze televizní nebo rozhlasový přenos. Svaté přijímání však můžete přijmout v neděli odpoledne.
  • Jste zváni na májové pobožnosti u kaple v Podhradní Lhotě, vždy v 19 hodin, vyjma deštivého počasí. Budeme si postupně pročítat život sv. Jana Sarkandra v rámci 400 let od jeho mučednické smrti. Brožuru najdete i na webu farnosti.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Vacková a Ševelová.