Pořad bohoslužeb 30. 12. 2018 - 6. 1. 2019

29.12.2018

Neděle, 30 prosince - Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. s obřadem obnovy manželských slibů obětována za farníky

Pondělí, 31. prosince 2018- Sedmý den v oktávu narození Páně

16:00 - mše sv. obětována za zemř. Václava Ševelu a Anežku Příkazskou a živou rodinu
23:00 - půlnoční mše sv. obětována za pastoraci mládeže v diecézi a dobrodince

Úterý, 1. ledna 2019 - Slavnost matky Boží Panny Marie (zasvěcený svátek), Světový den modliteb za mír

9:00 - mše svatá za zemřelou Annu Hruškovou a živou rodinu (aktualizováno!)

Středa, 2. ledna - Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za zemř. Václava Židka a živou rodinu

Čtvrtek, 3. ledna - Nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš

17:00 - mše mše sv. obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 4. ledna - Pátek po oktávu narození Páně, první pátek v měsíci

17:00 - mše sv. obětována za zemřelého Vojtěcha Židka, sourozence a duše v očistci

Sobota, 5. ledna - Sobota po oktávu narození Páně

18:00 - mše svatá bez úmyslu

Neděle, 6. ledna - Slavnost Zjevení Páně

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30
- adorace se svátostným požehnáním


  • V pátek bude P. Jiří Pospíšil navštěvovat nemocné (aktualizováno!)
  • Připomínáme, že letošní tříkrálový ples se uskuteční v sobotu 5. ledna. Téma je "Sen noci svatojánské" (broučci), proto bude vítán vhodný doplněk (tykadla a pod.). Prosíme o pomoc s dary do tomboly a s občerstvením a srdečně zveme.
  • Příští neděli po svátostném požehnání bude ministrantská schůzka spojená s výletem do největší dědiny na Moravě Zlína.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 000 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden. Soubor je ve formátu PDF.