Pořad bohoslužeb 30. 5. - 6. 6. 2021

30.05.2021

Neděle, 30. května

8:00 - Mše svatá obětovaná za Těžce nemocnou osobu

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

10:00 - Mše svatá obětovaná za Poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání

14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 31. května - Svátek Navštívení Panny Marie

18:00 - Mše svatá obětovaná Na úmysl dárce

Úterý, 1června - Památka Sv. Justina mučedníka

mše svatá nebude celebrována

Středa, 2června - Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

17:00 (Komárno) - Bez úmyslu

18:00 - Mše svatá obětovaná za na poděkování za dar života s prosbou o ochranu pro živou rodinu

Čtvrtek, 3června - Slavnost Těla a krve Páně (doporučený svátek)

18:00 - Mše svatá obětovaná Za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 4června - První pátek

18:00 - Mše svatá obětovaná na poděkování za dar života s prosbou o šťastnou hodinu smrti

Sobota, 5. června Památka sv. Boniface, biskupa a mučedníka, S nedělní platností 

18:00 - Bez úmyslu

Neděle, 6. června - 10. Neděle v mezidobí

8:00 - Bez úmyslu

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

10:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelé rodiče, bratra a švagrovou

14:30 - Adorace, svátostné požehnání


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na pěkném průběhu farního dne.

  • Děti od 6 do 15 let zveme na farní chaloupku, která se uskuteční poslední týden prázdnin na faře v Pozlovicích. Přihlašovat se můžete na farních stránkách. Počet omezen.

  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle na církevní školy činila 6 203 Kč.