Pořad bohoslužeb 30. 6. - 7. 7. 2019

02.07.2019

Neděle, 30. června - 13. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 1. července

18:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy živého růžence

Úterý, 2. července

Mše sv. není celebrována.

Středa, 3. července

18:00 - Mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Boží milosrdenství, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Čtvrtek, 4. července - Nezávazná památka sv. Prokopa

18:00 - mše sv. celebrována v kapli sv. Jana obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská povolání

Pátek, 5. července - Slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje
Doporučený svátek
První pátek v měsíci

9:00 - mše svatá v Komárně obětována na úmysly farníků a poutníků v Komárně

Sobota, 6. července - Nezávazná památka sv. Marie Goretti

18:00 - mše svatá obětována za † Annu a Františka Hruškovy a dar zdraví pro celou rodinu

Neděle, 7. června - 14. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Archa děkuje těm, kdo pomohli s organizací DOD na Arše.
  • Dnes dopoledne (neděle 30. 6.) bude v Lipníku n. Bečvou primiční mše novokněze P. Jana Faltýnka ve farním kostele Sv. Jakuba v 15:00.
  • Příští sobotu (sobota 6. 7.) bude v Uherském Brodě primiční mše novokněze
    P. Ondřeje Talaše v klášterní zahradách uherskobrodského dominikánského kláštera (vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie) v 15:00. 
  • Ve čtvrtek budeme navštěvovat nemocné.
  • Děti zveme na farní tábor - chaloupku - od neděle 25. 8. do pátku 30. 8. a mládež zveme na letní RAFT camp od 28. 7. do 3. 8., ještě zbývá několik volných míst.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Pelcová a Zichalová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 225,- Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.