Pořad bohoslužeb 30. 8. - 6. 9. 2020

30.08.2020

Týden po 22. neděli v mezidobí | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 30. srpna - 22. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 31. srpna

Mše sv. nebude celebrována.

Úterý, 1. září

Mše sv. není celebrována.

Středa, 2. září - Světový den modliteb za péči o stvoření

Mše sv. nebude celebrována.

Čtvrtek, 3. září - Památka sv. Řehoře Velikého

18:00 - mše svatá obětována za † Jana a Milenu Čubovy, živou a zemřelou rodinu

Pátek, 4. září - První pátek v měsíci

18:00 - mše sv. bez úmyslu.

Sobota, 22. srpna - Nezávazná památka sv. Terezie z Kalkaty

Mše sv. nebude celebrována. 

Neděle, 6. září - 23. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.
  • Chtěli bychom poděkovat za službu našim končícím týmákům a popřát jim všechno dobré na jejich další cestě životem - Verči Stodůlkové, Jakubovi Ševčíkovi, Šimonu Holému z Archy a Terezii Burianové z olomouckého centra.
  • Děkujeme všem vedoucím za farní chaloupku.
  • Nevíte, co s aktovkou nebo batůžkem, které už vaše děti nechtějí, protože mají nové? Můžete je darovat dětem, které nemají nic! Funkční a čistý batůžek včetně doporučeného obsahu můžete do konce září donést buď do sakristie, paní Poláčkové nebo paní Hradilové. Informace a doporučený obsah na nástěnce u zpovědnice, příp. na telefonu 608 936 332 nebo 774 944 381.
  • V případě nepřítomnosti kněží kontaktujte v naléhavých případech P. Vratislava Kozuba ze Všechovic na čísle mobilního telefonu 731 626 508.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Vacková a Ševelová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 701 Kč.