Pořad bohoslužeb 30. 9. - 7. 10. 2018

03.10.2018

Neděle, 30. září - 26. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 1. října - Památka sv. Terezie z Lisieux, panny a učitelky Církve

18:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 2. října - Památka andělů strážných

Mše sv. není sloužena.

Středa, 3. října

17:00 - mše sv. v Komárně
17:00 - adorace Nejsvětější svátosti v kostele (adorační den farnosti)
18:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za děti a vnoučata

Čtvrtek, 4. října - Památka sv. Františka z Assisi

15:00 - Mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelého pana Václava Kappla

Pátek, 5. října - Nezávazná památka sv. Faustyny Kowalské

18:00 - mše sv. obětována za zemřelé rodiče Camfrlovy, jejich sourozence, duše v očistci a živou rodinu.

Sobota, 6. října - Nezávazná památka sv. Bruna

18:00 - mše svatá obětována za duše v očistci

Neděle, 7. října - 27. neděle v mezidobí, Poděkování za úrodu

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:00 - adorace a svátostné požehnání


  • Tento týden začne ve škole výuka náboženství - hodiny budou bývat ve středu (6. a 7. třída a 8. a 9. třída v 6.50, 1. a 2. třída ve 12.45, 4. třída v 13.00, 5. třída v 13.50), kromě 3. třídy, která bude mít hodinu v pátek před obědem.
  • Ve středu bude od 17. hodiny adorace v kostele v rámci adoračního dne farnosti.
  • Ve středu bude mše svatá také v 17.00 h v Komárně. 
  • Tento pátek budeme navštěvovat nemocné. 
  • V sobotu 6. 10. ve 12 hodin budou zde v kostele křtiny z rodiny Marka Halenčáka.
  • Příští neděli 7. 10. bude poděkování za úrodu, kdo chce něčím přispět do výzdoby, ať se domluví s Martinou Hradilovou. 
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Uhříková a Camfrlová. 
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 173 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.