Pořad bohoslužeb 31. 1. - 7. 2. 2021

01.02.2021

Neděle, 31. ledna - 4. neděle v mezidobí

7:00 - Mše sv. Obětována za zemřelé  manžele Vinklárkovy, syna a živou rodinu
8:00 - Mše sv. Obětována za manželství a rodinu
9:00 - Mše sv. Obětována za farníky
10:00 - Mše sv. Obětována za zemřelého Václava a Marii Rajnochovy, živou a zemřelou rodinu
14:30 - Mše sv. Obětována Adorace a svátostné požehnání


Pondělí, 1. února

17:00 - Mše sv. Obětována za poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého a Ochranu Panny Marie


Úterý, 2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu

17:00 - Mše sv. Obětována za muže a ženy farnosti

Středa, 3. února - Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, 20. výročí požehnání kaple sv. Jana

17:00 Mše sv. Obětována za Martu a Jiřího Zábranského

Čtvrtek, 4. února

17:00 - Mše sv. Obětována za zemřelou Hanu Hanákovou

Pátek, 5. února - sv. Agáty, panny a mučednice, První pátek v měsíci

17:00 - bez úmyslu


Sobota, 6. února - S nedělní platností

18:00 - bez úmyslu

Neděle, 7. února - 5. neděle v mezidobí

7:00 - Mše sv. Obětována za manželství a rodinu
8:00 - bez úmyslu
9:00 - Mše sv. Obětována za farníky
10:00 - bez úmyslu
14:30 - Adorace a svátostné sníření  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • V úterý si nezapomeňte vzít hromniční svíce.

  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.

  • V pátek bude v kostele od 18.00 schůzka pro nové ministranty. Odvoz zpět zajištěn.

  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.

  • Tříkrálová sbírka letos vynesla v Podhradní Lhotě 9 474 Kč a v Rajnochovicích 11 679 Kč. Přispívat stále lze - viz informace na nástěnce.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Poláčková a Hradilová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle na podporu biblického apoštolátu činila 5 495 Kč.

  • V rámci daru ke 30. narozeninám našeho o. kaplana budete moci od příští neděle přispět na jeho pouť do Svaté země do dřevěné pokladničky vzadu na stolku.