Pořad bohoslužeb 31. 5. - 7. 6. 2020

31.05.2020

Týden po "Letnicích" | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 31. května - Slavnost Seslání Ducha svatého
Závěr doby velikonoční

7:30 - Mše svatá obětována na poděkování za dar života s prosbou o boží požehnání a ochranu Panny Marie
8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 1. června - Památka sv. Justina

Mše sv. nebude celebrována


Úterý, 2. června - Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra

Mše sv. nebude celebrována


Středa, 3. června - Památka sv. Karla Lwangy a druhů

17:00 - mše svatá v Komárně obětována na úmysl věřících v Komárně
18:00 - mše svatá v kostele obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Čtvrtek, 4. června - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

18:00 - mše svatá obětována za živé a † kněze naší farnosti, a za nová řeholní povolání

Pátek, 5. června - Památka sv. Bonifáce
První pátek v měsíci

18:00 - mše sv. obětována za † manžele Ševelovy, dva syny a boží požehnání pro rodinu

Sobota, 6. června - Nezávazná památka sv. Pavlíny

18:00 - Za † Elišku Jemelíkovu 

Neděle, 7. června - Slavnost Nejsvětější Trojce

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.

  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Zichalová a Pelcová.

  • Farní tábor se uskuteční ve dnech 17. - 23. 8. v Blahutovicích. Brzy budou k dispozici přihlášky.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 7 801 Kč.