Pořad bohoslužeb 4. - 11. 10. 2020

04.10.2020

Týden po 27. neděli v mezidobí | roční cyklus A


3. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 4. října - 27. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 5. října - Nezávazná památka sv. Marie Faustýny Kowalské

18:00 - Mše sv. obětována za Marii fialovou a duše v očistci

Úterý, 6. října

Mše sv. není celebrována.

Středa, 7. října - Památka Panny Marie Růžencové

18:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za † Ludmilu Židkovu, manžela a rodiče Syrovátkovy a Doležalovy

Čtvrtek, 8. října -Nezávazná památka sv. Simeona

18:00 - mše svatá obětována za živé a † kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 9. října - Nezávazná památka sv. Dionýsia

18:00 - mše sv. obětována za † Antonína Vašinu, rodiče, sourozence a rodinu Hlavicovu

Sobota, 10. října

18:00 - Mše sv. obětována za živé a zemřelé manžele, duše v očistci a živou rodinu

Neděle, 11. října - 28. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že na bohoslužbě může být max. 100 osob a každý musí mít místo k sezení. Kdo by se však nedostal, může se zúčastnit bohoslužby skrze kostelní rozhlas. Při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.  Bohoslužby budou od pondělí bez zpěvu.
  • Dnes povede odpolední adoraci společenství sester Centra Aletti v Olomouci modlící se za kněze a po požehnání budeme o této zajímavé aktivitě seznámeni.
  • Od pátku do soboty jste zváni na "Čtení Bible nocí a dnem" v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Zahájení mší svatou v 18.30.
  • V sobotu uzavře svátost manželství zde v kostele Petr Steinbauer a Terezie Vrtalová.
  • Ve středu začne ve škole výuka náboženství: 1. a 2. třída v pátek po poslední hodině, další třídy ve středu: 3. třída v 11.50, 4. v 13.50, 5. v 12.50, 6. a 7. v 6.50 a také 8. a 9. třída v 6.50.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle na Svatou zemi činila 5 034 Kč.