Pořad bohoslužeb 4. 11. - 11. 11. 2018

04.11.2018

Neděle, 4. listopadu - 31. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 5. listopadu

15:00 - zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zemřelou Annu Gajduškovou

Úterý, 6. listopadu

Mše sv. je výjimečně sloužena z důvodu dušičkového oktávu.

17:00 - mše sv. obětována za zemřelého Vojtěcha Žídka, sourozence, švagry, zetě a rodiče

Středa, 7. listopadu

16:00 - mše sv. v Komárně
17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Karla Vičana, dceru a zetě

Čtvrtek, 8. listopadu

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Pátek, 9. listopadu - Svátek posvěcení Lateránské baziliky

17:00 - mše sv. obětována za děti a vnoučata

Sobota, 10. listopadu - Památka sv. Lva Velikého

18:00 - mše svatá obětována za nemocnou osobu s prosbou o uzdravení na přímluvu Panny Marie, za živou rodinu a duše v očistci

Neděle, 11. listopadu - 32. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace a svátostné požehnání


  • Dnes byla sbírka na Charitu, za vaše dary jménem ředitele Arcidiecézní charity Mons. Bohumíra Vitáska děkujeme.
  • Ve středu bude také mše svatá v 16. hodin v Komárně.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gomolová a Žejdlíková.
  • V neděli 25. listopadu bude setkání pastorační rady farnosti.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 257 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.