Pořad bohoslužeb 4. - 11. 8. 2019

04.08.2019

Neděle, 4. srpna - 18. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - slavnostní mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 5. srpna - Výročí posvěcení římské baziliky Panny Marie

17:30 - mše sv. obětována za † české vojáky v zahraničních misích, zvláště za padlé během útoku před rokem - štábní praporčíky i. m. Kamila Beneše, Patrika Štěpánka a Martina Marcina

Úterý, 6. srpna - Svátek proměnění Páně

Mše sv. není celebrována.

Středa, 7. srpna - Nezávazná památka sv. Sixta II. a druhů

18:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za † rodiče z obou stran a živou rodinu

Čtvrtek, 1. srpna - Památka sv. Dominika

18:00 - mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Havrlantovu

Pátek, 9. srpna - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

15:00 - zádušní mše s pohřebními obřady obětována za zemřelou paní Věru Zeidlovou

Sobota, 10. srpna - Svátek sv. Vavřince

18:00 - mše sv. obětována za † dárce farnosti

Neděle, 11. srpna - 19. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - slavnostní mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Srdečně děkujeme za modlitební podporu RAFT campu.

  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.

  • K dispozici je petice za záchranu domácí péče. Naleznete ji i na našem webu spolu s tiskovou zprávou.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírky z minulé neděle činily dohromady 21 896,- Kč.


Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.