Pořad bohoslužeb 4.7. - 11.7. 2021

04.07.2021

Neděle, 4. července14. neděle v mezidobí - Sbírka na postižené tornádem

8:30Příležitost ke svátosti smíření

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 5. července - SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy - Doporučený svátek

9:30 - Komárno - Mše svatá obětovaná na úmysly farníků a poutníků

Úterý, 6. července - památka Sv. Marie Goretti, panny a mučednice

Mše svatá nebude celebrována

Středa, 7. července

18:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelého Metoděje Vinklárka, manželku, dceru a duše v očistci

Čtvrtek, 8. července

18:00 - Mše svatá obětovaná za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek, 9. července

18:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelou Pavlínu Pavelovou, manžela, syna Jiřího, živou rodinu a duše v očistci

Sobota, 10. července

18:00 - Mše svatá obětovaná za nemocnou osobu s prosbou o dar uzdravení, ochranu Panny Marie a živou rodinu

Neděle, 11. července - 15. neděle v mezidobí

8:30Příležitost ke svátosti smíření

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

14:30Adorace a svátostné požehnání


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • K dispozici je nové vydání časopisu Nezbeda a IN!.

  • Děti od 6 do 15 let zveme na farní chaloupku, která se uskuteční poslední týden prázdnin na faře v Pozlovicích. Přihlašovat se můžete na farních stránkách. Počet omezen.

  • Zítra bude tradiční poutní mše sv. v Komárně. Pěšky se jde v 8 hodin od kapličky ve Lhotě. Jste srdečně zváni.

  • Primiční mši svatou našeho nového kaplana P. Filip Hochmana se můžete zúčastnit i skrze TV NOE. Bude živě přenášena 5. července od 15 hodin z náměstí v Kyjově. První nedělní mši svatou bude zde v kostele slavit za dva týdny 18. 7.

  • Dne 17. 7. si udělí svátost manželství Petr Šenovský z Bystřice pod Hostýnem a Petra Ovčáčiková z Bystřice pod Hostýnem a také Vojtěch Uhlíř z Vážan a Magdaléna Lněničková ze Svitav.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Uhříková a Camfrlová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce, která byla z rozhodnutí otce arcibiskupa na postižené bouřkami a tornádem na jižní Moravě. Sbírka z minulé neděle činila 8 030 Kč.