Pořad bohoslužeb 5. - 12. 1. 2020

05.01.2020

Týden po 2. neděli po Narození Páně | roční cyklus A
2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 5. ledna - 2. neděle po Narození Páně

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 6. ledna - Slavnost Zjevení Páně
Doporučený svátek

17:00 - mše sv. obětována za Vojtěcha Židka, duše v očistci a živou rodinu

Úterý, 7. ledna - Nezávazná památka sv. Rajmunda z Peňafortu

Mše svatá není celebrována.

Středa, 8. ledna - Středa po Zjevení Páně

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za † Václava a Marii Měsícovy, duše v očistci a živou rodinu

Čtvrtek, 9. ledna - Čtvrtek po Zjevení Páně

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Pátek, 10. ledna - Pátek po Zjevení Páně

17:00 - mše sv. obětována za vzájemnou úctu, lásku a věrnost manželů a za nemocnou osobu

Sobota, 11. ledna - Sobota po Zjevení Páně

18:00 - mše svatá obětována za živou a zemřelou rodinu Bučkovu

Neděle, 12. ledna - Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Charita děkuje všem dospělým i dětem za pomoc s organizací Tříkrálové sbírky.
  • Připomínáme, že letošní tříkrálový ples se uskuteční příští sobotu 11. ledna 2020. Téma je "Benátská noc", je vítaná škraboška jako doplněk. Prosíme o pomoc s dary do tomboly a také o pomoc s občerstvením a srdečně zveme.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 948,- KČ. 
    Sbírka na Nový rok činila 5 293,- KČ.

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz