Pořad bohoslužeb 5. - 12. 5. 2019

05.05.2019

Neděle, 5. května - 3. neděle velikonoční

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 6. května - Památka sv. Jana Sarkandera

Mše sv. není celebrována.

Úterý, 8. května - Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Mše sv. není celebrována.

Středa, 8. května 

17:00 - Mše sv. v Komárně bez úmyslu.
18:00 - Mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za děti a vnoučata

Čtvrtek, 9. května

18:00 - mše sv. obětována za Aloisii a Františka Čubovy a dar zdraví pro celou rodinu 

Pátek, 10. května

18:00 - mše svatá obětována za † Marii a Aloise Slámkovy, živou a † rodinu 

Sobota, 11. května

18:00 - mše svatá obětována za † Josefa a Jaromíra Halenčáka, živou a † rodinu

Neděle, 12. května - 4. neděle velikonoční
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Zítra (6. 5. 2019) začíná týden modliteb za duchovní povolání. Prosíme, vzpomeňte ve svých modlitbách. 
  • Mládež zveme v pátek do Bystřice p. Hostýnem na děkanátní spolčo mládeže, začátek v 17.30 mší sv. ve farním kostele, poté program na faře. 
  • Příští neděli (12. 5. 2019) se bude konat sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Uhříková a Camfrlová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 549 Kč. 

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.