Pořad bohoslužeb 5. - 12. 7. 2020

07.07.2020

Týden po Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 5. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Doporučený svátek
Národní pouť na Velehradě

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
9:30 - Poutní mše sv. v Komárně
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 6. července - Nezávazná památka sv. Marie Goretti

15:00 - Primiční mše svatá novokněze P. Vojtěcha Radocha na Svatém Antonínku.
Mše sv. není celebrována.

Úterý, 7. července

Mše sv. není celebrována.

Středa, 8. července

18:00 - mše sv. obětována za děti, vnoučata a pravnoučata

Čtvrtek, 9. července

18:00 - mše sv. obětována za Annu a Františka Hruškovy a dar zdraví pro živou rodinu

Pátek, 10. července - Svátek sv. Tomáše

15:00 - mše sv. obětována za † Amálii Šindelkovou a P. Adolfa Sváru

Sobota, 11. července - Svátek sv. Benedikta

9:30 - Slavnostní mše sv. s obřady jáhenského svěcení v Olomouci - jáhenské svěcení přijme mj. Jožka Biernát, bývalý týmák z Archy.
18:00 - mše svatá obětována za † Pavla Rýcem tatínka Aloise a živou rodinu

Neděle, 12. července - 15. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při mši svaté  je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.
  • Také zveme na farní tábor, který se uskuteční ve dnech 17. - 23. 8. v Blahutovicích.
  • Prosím vzpomeňte v modlitbách na děti i vedoucí všech táborů, které v Rajnochovicích proběhnou, zvláště když letos v neděli nepřijdou na farní mši.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 7471 Kč.