Pořad bohoslužeb 5. - 12. 9. 2021

05.09.2021

Neděle, 5. září 2021 - 23. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za farníky

Pondělí, 6. září 2021

Mše svatá nebude celebrovaná 

Úterý, 7. září 2021

Mše svatá nebude celebrovaná

Středa, 8. září 2021 - Svátek Narození Panny Marie

Mše svatá nebude celebrovaná 

Čtvrtek, 9. září 2021

Mše svatá nebude celebrovaná 

Pátek, 10. září 2021

Mše svatá nebude celebrovaná 

Sobota, 11. září, 2021

18:00 - Mše obětovaná za Jaromíra Frolíka a manželku, jejich + rodiče a živou rodinu

Neděle, 12. září 2021 - Svátek Narození Panny Marie, Patrocinium kostela

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za Farníky

14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Vzadu za lavicemi je k dispozici časopis IN! a Nezbeda.

  • Na státní svátek v úterý 28. září se v Olomouci uskuteční Svatováclavský ministrantský turnaj pro ministranty. Přihlašování do neděle 19. září v sakristii nebo u otce Jiřího.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Poláčková a Hradilová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 458 Kč.