Pořad bohoslužeb 6. 1. - 13. 1. 2019 (aktualizováno)

06.01.2019

Neděle, 6. ledna - Slavnost Zjevení Páně

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 7. ledna - Nezávazná památka sv. Rajmunda z Peňafortu, pondělí po Zjevení Páně

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 8. ledna - Úterý po Zjevení Páně

Mše sv. není celebrována.

Středa, 9. ledna - Středa po Zjevení Páně

17:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za děti a vnoučata

Čtvrtek, 10. ledna - Čtvrtek po Zjevení Páně

17:00 - mše mše sv. obětována za zemřelou Ludmilu Čubovu, živou a zemřelou rodinu

Pátek, 11. ledna - Pátek po Zjevení Páně

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé rodiče, manžela a děti

Sobota, 12. ledna - Sobota po Zjevení Páně

18:00 - mše svatá obětována za zemřelého Františka Radu, duše v očistci a živou rodinu

Neděle, 13. ledna - Svátek Křtu Páně (konec doby Vánoční)

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:00
- adorace se svátostným požehnáním


  • Děkujeme všem dospělým i dětem za pomoc s organizací a průběhem Tříkrálové sbírky.
  • Děkujeme všem za pomoc s přípravou Tříkrálového plesu. Zvlášť děkujeme za vaše dary do tomboly a pomoc s občerstvením.
  • Dnes je ministrantská schůzka. Začíná v 15.00 po adoraci - společný výlet do Zlína.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3 805 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.Soubor je ve formátu PDF.