Pořad bohoslužeb 6. - 13. 10. 2019

06.10.2019

Neděle, 6. října - 27. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 7. října - Památka Panny Marie Růžencové

18:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 8. října - Nezávazná památka sv. Simeona

Mše sv. není celebrována.

Středa, 9. října - Nezávazná památka sv. Dionýsa a druhů

18:00 - Mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za děti a vnoučata

Čtvrtek, 10. října

7:15 - Modlitba ranních chval
7:30 - Mše sv. obětována za zemřelé rodiče, jejich sourozence a za živou rodinu a na poděkování za přijatá dobrodiní

Pátek, 11. října - Nezávazná památka sv. Jana XXIII.

18:00 - Mše svatá obětována za poděkování za dar života s prosbou o další pomoc Boží a ochranu Panny Marie

Sobota, 12. října - Nezávazná památka sv. Radima

18:00 - mše svatá obětována za † Rostislava, Mojmíra a Jiřího Dubjákovy, Miroslava Paláta a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Neděle, 13. října - 28. neděle v liturgickém mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • V neděli 6. 10. 2019 odpoledne od 15:00 bude na faře ministrantská schůzka. S sebou sportovní oblečení. Ministranti mezi sebe srdečně zvou nové zájemce o tuto službu. Termíny dalších schůzek jsou na nástěnce i na webových stránkách farnosti.
  • Ve čtvrtek bude mše sv. ráno, zajistíme odvoz v 7:10 od zastávky v Podhradní Lhotě.
  • Naskytuje se možnost jednorázově obdarovat děti z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin na Ukrajině v době Vánoc skrze Vánoční balíček v hodnotě 1000,- KČ přes oblastní Charitu v Bystřici p. Hostýnem (např. hračky, oblečení, věci do školy, vánoční přání, ale žádné potraviny nebo sladkosti). Zájemci se mohou hlásit do 7. 11. 2019. Více informací na plakátku na vývěsce v kostele nebo na webových stránkách charity nebo farnosti.
  • Vzadu za lavicemi jsou k dispozici vzory kalendářů na rok 2020 a objednací arch. Cena kalendářů se pohybuje okolo 70,- KČ.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gomolová a Hana Žejdlíková.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 391,- KČ a sbírka ze Slavnosti sv. Václava činila 2 079,- KČ.
  • Tuto neděli proběhlo sčítání účastníků bohoslužeb. Pokud jste navštívili naši farnost, svůj sčítací lístek odevzdejte, prosíme, ve své farnosti.