Pořad bohoslužeb 6. 6. – 13. 6. 2021

05.06.2021

Neděle, 6, června - 10. neděle v mezidobí

8:00 - Bez úmyslu

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

10:00 - Mše svatá obětovaná za zemřelé rodiče, bratra a švagrovou

14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 7 .června

18:00 - Bez úmyslu

Úterý, 8. června 

mše svatá nebude celebrována

Středa, 9. června - Sv. Efréma Syrského jáhna a učitele církve

mše svatá nebude celebrována

Čtvrtek, 10. června

18:00 - Mše svatá obětovaná za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek, 11. června - Slavnost nejsvětějšího  srdce Ježíšova

18:00 - Bez úmyslu

Sobota, 12. června - S nedělní platností

18:00 - Mše svatá obětovaná za Na poděkování za dar života při výročí 80 let s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Neděle, 13. června - 11. Neděle v mezidobí

8:00 - Bez úmyslu

9:00 - Mše svatá obětovaná za farníky

14:30 - Adorace, svátostné požehnání


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Děti od 6 do 15 let zveme na farní chaloupku, která se uskuteční poslední týden prázdnin na faře v Pozlovicích. Přihlašovat se můžete na farních stránkách. Počet omezen.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 6 215 Kč.