Pořad bohoslužeb 7. 10. - 14. 10. 2018

08.10.2018

Neděle, 7. října - 27. neděle v mezidobí, Poděkování za úrodu

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 8. října

18:00 - mše sv. obětována za zemřelého manžela, dva bratry, dvoje rodiče, prarodiče, živou a zemřelou rodinu

Úterý, 9. října - Nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů mučedníků

Mše sv. není sloužena.

Středa, 10. října

18:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za zemřelou Ludmilu Židkovu, zemř. manžela a rodiče

Čtvrtek, 11. října - Nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže

18:00 - mše sv. obětována za zemř. Františka Einšpígla, živou a zemřelou rodinu

Pátek, 12. října - Nezávazná památka sv. Radima, biskupa

18:00 - mše sv. obětována za zemř. Pavla a Veroniku Gregušovy, živou a zemřelou rodinu

Sobota, 13. října

18:00 - mše svatá obětována za zemřelého Rostislava Dubjáka, živou a zemřelou rodinu

Neděle, 14. října - 28. neděle v mezidobí, Slavnost biřmování

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace a svátostné požehnání


  • Charita vyhlašuje sbírku pro oběti zemětřesení v Indonésii a aktivitu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Informace jsou na nástěnce.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 2 957 Kč.


Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.