Pořad bohoslužeb 7. - 14. 2. 2021

06.02.2021

Neděle, 7. února - 5. neděle v mezidobí

7:00 - Mše sv. Obětována za manželství a rodinu
8:00 - Mše sv. Obětována bez úmyslu
9:00 - Mše sv. Obětována  za farníky
10:00 - Mše sv. Obětována za zemřelého Františka a Annu Hruškovy

14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 8. února - Sv. Josefína Bakhita

17:00 - Mše sv. Obětována za živé a zemřelé členy živého růžence


Úterý, 9. února

- mše svatá nebude celebrována.


Středa, 10. února - Památka sv. Scholastiky, panny

17:00 - Mše sv. Obětována za Zdenka Chlápka a Štěpána Kiše

Čtvrtek, 11. února - Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných

17:00 - Mše sv. Obětována za živé a zemřelé kněze naší farnosti a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 12. února

17:00 - bez úmyslu


Sobota, 13. února - S nedělní platností

17:00 - bez úmyslu


Neděle, 14. února - 6. neděle v mezidobí

7:00 - Mše sv. Obětována za manželství, rodinu a přátele Janu a Márja 
8:00 - Mše sv. Obětována za poděkování za dar života týmačky Moniky
9:00 - Mše sv. Obětována za farníky
10:00 - Mše sv. Obětována za poděkování za dar života, dary Ducha Svatého a ochrany Panny Marie
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • Děkujeme za úklid betléma v hojném počtu.

  • V tomto týdnu proběhne Národní týden manželství, více na www.tydenmanzelstvi.cz.

  • Ve čtvrtek bude možnost přijmout při mši svaté pomazání nemocných. Svátost pomazání nemocných je určena jako posila pro ty, kdo jsou zesláblí nemocí či stářím, nebo kdo se v důsledku nemoci chystají na operaci.

  • V pátek bude v kostele od 18.00 schůzka pro nové ministranty. Odvoz zpět zajištěn.

  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 399 9Kč.