Pořad bohoslužeb 7. - 14. 3. 2021

07.03.2021

Neděle, 7. března - 2. neděle postní

8:00 - mše sv. obětována za † Jana Džurného, živou a † rodinu 
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00 - mše sv. obětována za † Josefu Dobšovu, manžela, dvě dcery, zetě a duše v očistci
14:30 - Pobožnost křížové cesty - pobožnost vedou ženy farnosti

Pondělí, 8. března - Nezávazná památka sv. Jana z Boha

17:00 - mše sv. obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 9. března - Nezávazná památka sv. Františky Římské

7:15 - Mše sv. obětována za † P. Františka Hnilu

Středa, 10. března - Nezávazná památka sv. Jana Ogilvie
Začátek novény ke sv. Josefovi

17:00 - mše sv. obětována za zemřelé sourozence a rodiče

Čtvrtek, 11. března

17:00 - mše sv. obětována na poděkování za dar života, dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie, za živé a † Růženy a † Ludmilu Židkovu 

Pátek, 12. března

16:30 - Křížová cesta
17:00 - mše sv. obětována za Josefa a Marii Novosadovy, živou a † rodinu 

Sobota, 14. března
Výroční den zvolení papeže Františka (2013)
Bohoslužba s nedělní platností

18:00 - mše sv. obětována za † Růženu Einšpiglovu, manžela, rodiče, švagra Pavla a neteř Janu

Neděle, 14. března - 4. neděle postní

8:00 - mše sv. bez úmyslu
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00 - mše sv. bez úmyslu
14:30 - Křížová cesta - vedou senioři farnosti


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 20 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, při mši svaté mít své místo k sezení a dodržovat v jedné lavici 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít ústa i nos chráněny respirátorem třídy FFP2 nebo vyšší (kromě chvíle svatého přijímání). Také je zakázán hromadný zpěv. Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Ve středu začneme novénu ke sv. Josefovi před slavností sv. Josefa 19. března. Každý den bude mše svatá s tematickým kázáním.
  • Na webu farnosti Bohuslavice u Hlučína (www.farnost-bohuslavice.cz) je k dispozici kvalitní duchovní obnova o sv. Josefovi.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Uhříková a Camfrlová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 510 Kč.