Pořad bohoslužeb 7. - 14. 4. 2019

07.04.2019

Neděle, 7. dubna - 5. neděle postní

Výroční den biskupského svěcení biskupů Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličky (1990).
Začátek Týdne modliteb za mládež.

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta
14:30 - adorace se svátostným požehnáním v kapli sv. Jana

Pondělí, 8. dubna

Mše sv. není celebrována.

Úterý, 9. dubna

Mše sv. není celebrována.

Středa, 10. dubna

18:00 - mše svatá v Podhradní Lhotě obětována za Karla Vičana, dceru a zetě

Čtvrtek, 11. dubna - Nezávazná památka sv. Stanislava

18:00 - mše sv. v kapli sv. Jana obětována za živé a † kněze naší farnosti, zvláště za P. Jiřího "Velikého" v den jeho 44. narozenin, a nová kněžská a řeholní povolání

Pátek, 12. dubna
Před-program Arcidiecézního setkání mládeže v Přerově 2019.

14:30 - křížová cesta v kostele
15:00 - mše sv. v kostele obětována za děti a vnoučata

Sobota, 13. dubna - Nezávazná památka sv. Martina I.
Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově 2019.

18:00 - mše svatá v kapli sv. Jana bez úmyslu.

Neděle, 14. dubna - Květná neděle

Závěr Týdne modliteb za mládež.
Závěr oslav XXXIV. Světového dne mládeže.

7:45 - Pěší křížová cesta od kaple v Podhradní Lhotě*
8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním a příležitostí svátosti smíření v kapli sv. Jana

*za nepříznivého počasí v 10:00 v kostele, jak jsme zvyklí.


  • Dnes (neděle 7. 4.) v 16 h bude dramaticky ztvárněná křížová cesta v provedení dětí a mládeže z farnosti Divín
  • Dnes (neděle 7. 4.) v 18 hodin bude na faře zkouška sboru.
  • Zveme mládež na ADSM v Přerově, které bude již příští sobotu 13. 4. s pátečním před-programem.
  • Dnešním dnem začíná týden modliteb za mládež, prosím vzpomeňte na ni ve svých modlitbách.
  • Příští neděli zveme na tradiční pěší křížovou cestu. Odchod v 7:45 od kapličky v Podhradní Lhotě. Při nepřízni počasí bude křížová cesta, jak je obvyklé, po mši sv. v kostele.
  • Příští neděli bude zpovídání před Velikonocemi. Od 14:30 do 16:00 na faře.
  • K dispozici je nové číslo časopisu pro děti Nezbeda.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Sbírka na motomed pro p. Václava Měsíce.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 295 Kč.

Stáhněte si Pořad bohoslužeb a ohlášky farnosti Rajnochovice pro tento týden.
Soubor je ve formátu PDF.