Pořad bohoslužeb 7. - 14. 6. 2020

08.06.2020

Týden po slavnosti Největější Trojice | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 7. června - Slavnost Nejsvětější Trojice

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 8. června

18:00 - mše svatá obětována za živé a zemřelé členy Živého růžence

Úterý, 9. června - Nezávazná památka sv. Efréma Syrského

Mše sv. nebude celebrována

Středa, 10. června

18:00 - mše svatá v kostele obětována za nemocnou osobu

Čtvrtek, 11. června - Slavnost Těla a krve Páně

18:00 -mše svatá obětována za vzájemnou lásku, úctu a věrnost manželů

Pátek, 12. června - Nezávazná památka bl. Marie Antoníny Krachochvílové a druhů

18:00 - mše sv. obětována na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let

Sobota, 13. června - Památka sv. Antoníny z Padovy
Památka oblíbeného světce a patrona otce Jiřího il Grande

18:00 - mše svatá obětována za † Jaromíra Hradila, živou a zemřelou rodinu

Neděle, 14. června - 11. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Vlády ČR v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 300 osob. Kdo by se však nedostal, může se zúčastnit bohoslužby venku skrze kostelní rozhlas. Nadále je nutné mít při mši svaté na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání), u vstupu do kostela si vydezinfikovat ruce a dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti.
  • V úterý jste zváni na tradiční, již 20. ProsPěšPouť na Svatý Hostýn. Vychází se v 7:00 od kaple v Podhradní Lhotě.
  • Přihlášky na farní tábor jsou k dispozici na farním webu.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Zichalová a Pelcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 788,- KČ a v rámci Postní almužny se shromáždilo 6 366,- KČ.