Pořad bohoslužeb 8. - 15. 11. 2020

08.11.2020

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU ZPŘÍSNĚNÍ VLÁDNÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ JSOU BOHOSLUŽBY SLOUŽENY SOUKROMĚ NA ZADANÉ ÚMYSLY  


Neděle, 8. listopadu - 32. Neděle v mezidobí

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření

Pondělí, 9. listopadu - Svátek posvěcení lateránské baziliky

17:00 - Mše sv. bez úmyslu

Úterý, 10. listopadu - Památka sv. Lva Velikého

Mše sv. není celebrována.

Středa, 11. listopadu - Památka sv. Martina Tourského

17:00 - Mše sv. bez úmyslu

Čtvrtek, 12. listopadu - Památka sv. Josafata

17:00 - Mše sv. obětována za úmysl dárce ze Slovácka

Pátek, 13. listopadu - Památka sv. Anežky

17:00 - Mše sv. bez úmyslu

Sobota, 14. listopadu

18:00 - Mše sv. obětována za spásu bližních a duše v očistci

Neděle, 15. listopadu - 33. neděle v mezidobí

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření


  • Dle usnesení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti, a že při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Individuální duchovní služba je v rámci opatření možná, ale společné mše svaté pouze s jedním účastníkem.
  • Mše sv., včetně úmyslů, slavíme soukromě. Pokud byste chtěli úmysl přesunout nebo si jej naopak zadat, zavolejte na faru.
  • Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.30 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15:00 a 15.30 a s možností svátosti smíření. Stále platí pravidelné odvozy z Podhradní Lhoty do kostela a zpět (14.15 od zastávky).
  • Vzhledem k pandemii se mění podmínky pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci: - věřící si mohou svobodně vybrat libovolných 8 dnů měsíce listopadu k návštěvě hřbitova a pomodlit se tam třeba v duchu za zemřelé,
  • plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) může být přenesen na jakýkoliv den měsíce listopadu, který si mohou věřící svobodně vybrat, kdy zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Modlitbu Páně a Vyznání víry,
  • lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. z důvodu nařízené karantény, za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. korunku k Božímu milosrdenství nebo růženec).
  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.