Pořad bohoslužeb 8. - 15. 12. 2019

08.12.2019

Týden po 2. neděli adventní | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 8. prosince - 2. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
17:30 - adorace se svátostným požehnáním v kapli na faře

Pondělí, 9. prosince - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

06:30 - rorátní mše sv. obětována za † bratra, švagrovou a rodiče

Úterý, 10. prosince - Památka Panny Marie Loretánské

Mše sv. není celebrována.

Středa, 11. prosince

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za děti a vnoučata

Čtvrtek, 12. prosince - Nezávazná památka Panny Marie Guadalupské

06:30 - rorátní mše sv. obětována na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Pátek, 13. prosince - Památka sv. Lucie

17:00 - mše sv. obětována za manžela, děti a vnučky

Sobota, 14. prosince - Památka sv. Jana od Kříže

18:00 - mše svatá obětována za † Josefa a Jaromíra Halenčákovy, duše v očistci a živou rodinu

Neděle, 17. prosince - 3. neděle adventní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
17:30 - adorace se svátostným požehnáním v kapli na faře


  • Dnes 08/12/2019 v 18 hodin po svátostném požehnání v kapli na faře bude zkouška sboru.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Švejdová, Měsícová a Novosadová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 458,- KČ

Pořad bohoslužeb s ohláškami ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání na adrese informace@fanost-rajnochovice.cz