Pořad bohoslužeb 8. - 15. 3. 2020

12.03.2020

Týden po 2. neděli postní | roční cyklus A

2. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 8. března - 2. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00 - křížová cesta vedena dětmi
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

Pondělí, 9. března - Nezávazná památka sv. Františky Římské

Mše sv. není celebrována.

Úterý, 10. března - Nezávazná památka sv. Jana Ogilvie

Mše svatá není celebrována.

Středa, 11. března

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována za Vladimíra a Annu Jurkovy

Čtvrtek, 12. března

17:00 -mše sv. v kapli na faře obětována na poděkování za dar života, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého

Pátek, 13. března - Výroční den zvolení papeže Františka (2013)

16:30 - Křížová cesta v kostele
17:00 - mše sv. v kostele obětována za Josefa a Marii Novosadovy, šest synů a dceru, živou a zemřelou rodinu

Sobota, 14. března

18:00 - mše sv. v kapli na faře obětována za † Růženu Enšpiglovu, manžela a rodiče

Neděle, 15. března - 3. neděle postní

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
10:00
- křížová cesta vedena ženami
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • V pátek budeme navštěvovat nemocné.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Fialová, Dubjáková a Rýcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 4 685 KČ.