Pořad bohoslužeb 8.8. - 15. 8. 2021

08.08.2021

Neděle, 8. srpna 2021 - 19. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za farníky

14:30 - Adorace a svátostné a novokněžské požehnání

Pondělí, 9. srpna 2021 - Svátek sv. Terezie Benedikty od kříže, panny a mučednice, Patronky Evropy

18:00 - Mše obětovaná za živé a zemřelé kněze naší farnosti, a nová povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

Úterý, 10 srpna 2021 - Svátek sv. Vavřince

Mše svatá nebude celebrovaná

Středa, 11. srpna 2021 - Památka sv. Kláry, panny

18:00 - Mše obětovaná za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek, 12. srpna 2021

18:00 - Mše obětovaná za zemřelé rodiče

Pátek, 13. srpna 2021

18:00 - Mše obětovaná za uzdravení pro dvě nemocné osoby, duše v očistci a živou rodinu

Sobota, 14. srpna, 2021

18:00 - Mše obětovaná za zemřelého Františka a Anežku Klečkovy, syna Františka a živou rodinu

Neděle, 15. sprna 2021 - Slavnost Nanebezvetí Panny Marie

8:30 - Příležitost ke Svátosti smíření

9:00 - Mše obětovaná za Farníky

14:30 -Adorace a svátostné požehnání


  •   Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).

  • Příští neděli bude hlavní pouť na Svatém Hostýně. Pontifikální mše svatá v 10.15.

  • V sobotu 21. 8. si udělí svátost manželství Petr Fojtík z Rajnochovic a Petra Divišová z Olomouce.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Gomolová a Hanka Žejdlíková.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle z poutní slavnosti sv. Anny činila 22 040 Kč.