Pořad bohoslužeb 9. - 16. 2. 2020

09.02.2020

Týden po 5. neděli v mezidobí | roční cyklus A

1. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 9. února - 5. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním

TENTO TÝDEN JSOU MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY CELEBROVÁNY V KAPLI SV. JANA NA FAŘE

Pondělí, 10. února - Památka sv. Scholastiky
Začátek Národního týdne manželství

17:00 - mše sv. obětována za † paní učitelku Blaženu Otradovcovou u příležitosti nedožitých 100 let a duše v očistci

Úterý, 11. února - Nezávazná památka Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných

Mše svatá není celebrována.

Středa, 12. února

17:00 - mše sv. v Podhradní Lhotě obětována na poděkování za dar života, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie 

Čtvrtek, 13. února

Mše sv. není celebrována.

Pátek, 14. února - Výroční den narození týmačky Moniky

17:00 - mše sv. obětována za Vladimíra a Boženu Pecháčkovy a živou rodinu

Sobota, 15. února

18:00 - mše svatá obětována na poděkování za děti a vnoučata u příležitosti 35 let manželství s prosbou o dar zdraví

Neděle, 16. února - 6. neděle v mezidobí

8:30 - příležitost ke svátosti smíření
9:00 - mše sv. obětována za farníky
14:30 - adorace se svátostným požehnáním


  • Dnes 09/02/2020 po požehnání bude pastorační rada farnosti.
  • V pátek budeme navštěvovat nemocné a následující neděli 16/02/2020 bude udělování svátosti nemocných.
  • V tomto týdnu proběhne Národní týden manželství. Více informací na www.tydenmanzelstvi.cz.
  • Zveme mladé starší 19 let na příští víkend na faru, kde pro ně bude připravenprogram. Přihlašování do středy na pristav.ado.cz.
  • K dispozici nové vydání časopisu Nezbeda.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Pelcová a Zichalová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 5 514,- KČ.