Pořad bohoslužeb 9. - 16. 8. 2020

09.08.2020

Týden po 19. neděli v mezidobí | roční cyklus A

3. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle, 9. srpna - 19. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

Pondělí, 10. srpna - Svátek sv. Vavřince

18:00 - Mše sv. obětována za nemocnou osobu

Úterý, 11. srpna - Památka sv. Kláry

Mše sv. není celebrována.

Středa, 12. srpna - Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal

18:00 - Mše sv. obětována bez úmyslu

Čtvrtek, 13. srpna

18:00 - Mše sv. bez úmyslu.

Pátek, 14. srpna

16:00 - Zádušní mše sv. s pohřebními obřady obětována za zesnulou paní Zdeňku Dytrychovou

Sobota, 15. srpna - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Doporučený svátek

18:00 - Mše sv. obětována za vnoučata, pravnoučata a dar víry

Neděle, 16. srpna - 20. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání


  • Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že při mši svaté s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).
  • Děkujeme za modlitební podporu RAFT campu.
  • Příští neděli je hlavní pouť na Svatém Hostýně. Mši sv. v 10:15 celebruje arcibiskup Jan Graubner.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Gajdůšková a Chromcová.
  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírky z poutní neděle činily celkem 4 835,- KČ.