Pořad bohoslužeb 11. - 18. 10. 2020

13.10.2020

Týden po 28. neděli v mezidobí | roční cyklus A

4. týden žaltáře | Breviář | Direktář | Lekcionář


Neděle. 11. října - 28. neděle v mezidobí

8:30 - Příležitost ke svátosti smíření
9:00 - Mše sv. obětována za farníky
14:30 - Adorace a svátostné požehnání

UPOZORNĚNÍ: OD PONDĚLÍ 12.10.2020 JE MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ NA BOHOSLUŽBĚ OMEZEN NA 10 OSOB, KROMĚ KNĚŽÍ A ASISTENCE.

Pondělí. 12. října - Nezávazná památka sv. Radima

18:00 - Mše sv. obětována za Vladimíra Hradila a rodinu


Úterý. 13. října

Mše sv. není celebrována.


Středa. 14. října - Nezávazná památka sv. Kalista I.

18:00 - Mše sv. ve farním kostele, bez úmyslu


Čtvrtek. 15. října - Památka sv. Terezie od Ježíše

18:00 - Mše sv. obětována za † Aloise a Marii Slámkovy, živou a † rodinu


Pátek. 16. října - Nezávazná památka Sv. Hedviky

18:00 - Mše sv. obětována za † Miroslava Vagače, dvoje rodiče, živou a † rodinu


Sobota. 17. října - Památka sv. Ignáce Antiochijského

18:00 - Mše sv. obětována za † Vojtěcha Vrajíka, manželku, syna a jejich † rodiče


Neděle. 18. října - 28.neděle v mezidobí
Den modliteb za misie

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření  • Dle usnesení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti, a že při mši svaté je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). V kostele může být kromě kněží a asistence pouze 10 osob. Nad tento počet je možné být přítomen na mši svaté skrze venkovní rozhlas.

  • Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.

  • Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.30 tichá adorace s podáváním svatého přijímání vždy po 15 minutách a s možností svátosti smíření.

  • Vzadu jsou k dispozici misijní stolní kalendáře - částkou 150,- zároveň přispějete na boj s chudobou u dětí v misiích. Pokud by se na někoho nedostalo, řekněte nám.

  • Zapisujeme úmysly na další rok.

  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Poláčková a Hradilová.

  • Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 3921,- Kč.