Poutní slavnost SV. ANNY v Rajnochovicích

31.07.2022

Drazí farníci, byli jsme velice rádi, že poutní mši svatou sv. Jáchyma a Anny celebroval bývalý týmák z Archy a zároveň novokněz otec Josef Biernát. Otče Josefe, přejeme Ti hodně štěstí a aby při každém kroku stál Hospodin.