Rozpis termínů ministrantských schůzek

06.10.2019

Drazí ministranti, farníci a rodiče,

v tomto školním roce 2019/2020 se uskuteční několik ministrantských schůzek. Schůzky budou probíhat od první říjnové neděle do poslední dubnové neděle, vždy v 15:00 na Přístavu v Rajnochovicích. Případné změny budou vyhlášeny při závěrečných obřadech nedělní liturgie.

Ministranti rádi přijmou do svého kolektivu novou mladou krev. Všichni kteří mají zájem o ministrování, ať se hlásí (nebo je, rodiče, přihlašte) u kaplana P. Jirky "Colinse" Šůstka nebo týmáka Vojty Schnürmachera (i v průběhu roku!).

Ministrantské schůzky budou směřovány na utvrzování kolektivu, rozšiřování znalostí liturgiky a rozvoji osobního duchovního života.

CROSS FORCE: Mše sv. | Autor: Tomáš Holeček | Člověk a víra
CROSS FORCE: Mše sv. | Autor: Tomáš Holeček | Člověk a víra

Všechny termíny jsou nedělní dny. Schůzka bude začínat vždy v 15:00 po adoraci se svátostným požehnáním (nebude-li uvedeno při ohláškách jinak). Bylo by vhodné, kdyby se účastníci schůzky dostavili ve 14:20 do sakristie k přípravě na adoraci se svátostným požehnáním nebo přímo do kostela na adoraci.


SCHŮZKY V ROCE 2019

27. neděle v mezidobí, 6. 10. 2019 - 15:00

29. neděle v mezidobí, 20. 10. 2019 - 15:00

31. neděle v mezidobí, 3. 11. 2019 - 15:00

Slavnost Ježíše Krista Krále, 24. 11. 2019 - 15:00

2. neděle adventní, 8. 12. 2019 - 15:00 

SCHŮZKY V ROCE 2020

2. neděle v mezidobí, 19. 1. 2020 - 15:00

Svátek uvedení Páně do chrámu, 2. 2. 2020 - 15:00

6. neděle v mezidobí, 16. 2. 2020 - 15:00

1. neděle postní, 1. 3. 2020 - 15:00

3. neděle postní, 15. 3. 2020 - 15:00

5. neděle postní, 29. 3. 2020 - 15:00

3. neděle velikonoční, 26. 4. 2020 - 15:00


TĚŠÍME SE NA VÁS!