Tři králové opět rozdávali požehnání pro domovy

07.01.2019

V sobotu 3. 5. 2019 farností Rajnochovice opět procházeli tříkráloví koledníci a rozdávali úsměvy a požehnání domácnostem.

Mimo vybírání dobrovolných příspěvků do pokladniček rozdávali koledníci i požehnání pro domácnosti. Zažité nápisy na dveřních zárubních K + M + B nejsou zkratky tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara, ale ani nemají za úlohu připomínat majiteli domu, aby nezapomněl při odchodu vzít s sebou "klíče, mobil a brýle", ale znamenají zkratku požehnání: "Kristus požehnej tomuto domu (z lat. Christus mansione benedicat)".

Žehnat - svolávat Boží pomoc - může totiž v Katolické církvi každý pokřtěný křesťan, ovšem některé požehnání jsou vyhrazena pouze pro vysvěcené služebníky (kněze, biskupy a jáhny). 

Výsledky tříkrálové sbírky můžete průběžně sledovat na stránkách charity.

Všem dárcům upřímně děkujeme!

Kněz promlouvá ke koledníkům v rámci udělení požehnání koledníkům
Zdroj obrázku: ŘKF Rajnochovice / www.farnost-rajnochovice.cz