Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

14.01.2020

Ve dnech 18. - 25. ledna 2020 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: "Zachovali se k nám neobyčejně laskavě." (Sk 28,2)


Milé sestry, milí bratři v Kristu!

Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. (Jan 17,21)

Smíme se scházet svobodně, napříč jednotlivými církvemi či denominacemi. Dar svobody, který jsme si nedávno intenzivně a vděčně připomínali, tvoří dostatečný a bezpečný prostor pro společné bohoslužby, bez ohledu na velikost farností, měst či obcí. Scházejme se, modleme se, zpívejme společně Bohu ke cti a slávě. Vždyť se možná jako sousedé potkáváme na ulicích, jako kolegové v zaměstnání, i jinde. Jaký zázrak, že se spolu smíme modlit. Nepromarněme čas, který je nám z Boží milosti dáván.

Letošní texty připravili křesťané z Malty. Mořská voda, která omývá břehy tohoto ostrova, je mlčícím svědkem lidského trápení a beznaděje. Nám však je dáno mluvit, je nám dáno slovy vyjádřit jak díky za to, co nám Bůh dává, tak i prosby za všechny, kdo jsou v trápení a bez naděje. Ať už jsou v naší bezprostřední blízkosti, nebo daleko od nás.

Mgr. Daniel Ženatý, předseda ECR v Čr

Mons. Tomáš Holub, delegát ČBK pro ekumenismus

Zdroj: Předmluva z dokumentu