V České republice vzniká duchovní služba Policie ČR

07.07.2019

Česká biskupská konference v sobotu na Velehradě jednala o vzniku Duchovní služby Policie České republiky. Půjde o ekumenickou službu, podobnou jako v Armádě České republiky. Duchovní službu zaměstnancům Policie budou, spolu s katolickou církví, poskytovat i další křesťanské církve.

Autor: Betty Hornikova / Člověk a víra
Autor: Betty Hornikova / Člověk a víra

Dne 7. června podepsal policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar interní pokyn k poskytování duchovní služby zaměstnancům Policie ČR. V aktivní službě jsou prozatím dva policejní kaplani. Jedním z nich je trvalý jáhen a šéfinstruktor ÚRNA PČR mjr. ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SCHLJ, který stál v r. 2011 spolu s plk. JUDr. Jiřím Komorousem a ex-policejním prezidentem Stanislavem Novotným u zrodu Křesťanské policejní asociace (KPA).

Podle mjr. Jiřího Ignáce Laňky dostává Duchovní služba PČR teprve jasnou formu.

Zdroj: ČT24