Video: Emil Kapaun byl Hrdina

30.10.2018

Video, na němž můžete slyšet hlas otce Kapauna (z rádia) s krátkým videozáznamem ze setkání ministrantů, které se konalo pod jeho patronátem v Rajnochovicích.

P. Emil Josef Kapaun, syn českých přistěhovalců, se narodil 20. dubna 1916. Kněžské svěcení přijal roku 1940 a roku 1944 začal sloužit jako vojenský kaplan, závěr druhé světové války strávil v Indii a Barmě. Do Koreje byl poslán v létě roku 1950 krátce po vypuknutí tamního ozbrojeného konfliktu a 2. listopadu padl do zajetí. Zachránil několik desítek, možná stovek vojáků a navzdory bídným podmínkám, nedostatku jídla a velkému vyčerpání posiloval spoluvězně. Zemřel 23. května 1951.

V dubnu 2013 mu americký prezident Barack Obama udělil nejvyšší americké vojenské vyznamenání Medaili cti. Papež Jan Pavel II. ho roku 1993 prohlásil za služebníka Božího, čímž otevřel cestu jeho blahořečení. 

Text z kanálu distribuujícího video.

Na těchto stránkách si můžete přečíst stručný popis života a nasazení otce Emila Kapauna.