#YouthSynod: Naslouchání

13.01.2019

"Naslouchání je svobodné setkání vyžadující pokoru, trpělivost, ochotu chápat a snahu o nové hledání odpovědí."[1]

Takto definuje naslouchání závěrečný dokument Synody o mládeži. Zároveň bychom mohli říci, že se nejedná pouze o setkání a snahu hledat odpovědi, ale že se jedná především o akt přijetí. Naslouchání je zvláště výrazným aktem přijetí, zveme-li do svého nitra Ducha Svatého, to se potom stáváme součástí Boží dynamiky, která je lidem zprostředkovávána v osobě Ježíše Krista. Přece Kristus je ten, který vychází každému člověku vstříc. Přece On klepe na dveře našeho srdce, On nás volá a také nám nabízí svou uzdravující náruč.

Pokud se podíváme na mladé lidi, právě (a nejenom) oni jsou sociální skupinou, která touží po naslouchání. Touží po tom, aby se jim dostalo uznání, tedy, aby jejich hlas byl slyšet. Touží také po doprovázení (které do jisté míry potřebují).

Zdroj obrázku: Pixabay.com / Pezibear / Pixabay Licence

Praxe je ovšem taková, že hlas mladých ve společenském, ale i církevním prostředí buď (často záměrně) nezazní vůbec anebo je považován za nezajímavý a neužitečný. Zvláště nejméně pozornosti je poskytnuto hlasu chudých a zneužívaných.

"Chybí dospělí, kteří by byli ochotni a schopni jim naslouchat."[2]

Na druhou stranu v církvi nechybí mladým lidem zkušenost přijetí a opravdového naslouchání. Ovšem ne vždy a ne každé církevní společenství dokáže zaujmout postoj Vzkříšeného Krista, který dříve, než učedníkům putujícím do Emauz začal vysvětlovat Písmo, zeptal se jich: "O čem to spolu cestou rozmlouváte?" (Lk 24:17) a pozorně jim naslouchal.

Mnohdy ovšem převažuje pokušení podávat prefabrikátní odpovědi, aniž by byl poskytnut mladým řádný prostor pro jejich otázky, které mohou být (zvláště v empatické společnosti) velmi přínosné a mohou tak rozvlnit stoické vody společenství.

Opravdové naslouchání klade podmínky pro způsoby hlásání evangelia, které by skutečně zasáhlo srdce, nenechalo je klidným a přivedlo jej ke Kristu.


Otázky k zamyšlení

  • Jak zní v našem církevním společenství hlas mladých?
  • Nasloucháme mladým opravdově nebo nedovolíme, aby jejich hlas zazněl?
  • Nasloucháme mladým dostatečně?
  • Prosím Ducha Svatého o Jeho vedení při naslouchání, podávání rady a hledání odpovědi?

[1] Mladí lidé, víra a rozlišování povolání; Synoda o mladých lidech, Vatikán 2018; část I., kapitola I., čl. 6.

[2] Mladí lidé, víra a rozlišování povolání; Synoda o mladých lidech, Vatikán 2018; část I., kapitola I., čl. 7.