Závěrečný dokument ze Synody o mládeži je dostupný v češtině!

03.01.2019

V říjnu minulého roku probíhala ve Vatikánu biskupská synoda o mladých lidech. Dění ze synody jste mohli sledovat zprostředkovaně na zpravodajském portálu České biskupské konference - Církev.cz, křesťanském komunitním webu pro mládež - Signály.cz nebo na Twitterovém účtu delegáta České biskupské konference Mons. Tomáše Holuba. Na konci synody bylo hlasováno o schválení závěrečného dokumentu "Mladí lidé, víra a rozlišování povolání", který se stal výstupem této synody a Česká biskupská konference jej včera (2. 1. 2019) poskytla na svém portálu Církev.cz ke stažení.

Zdroj obrázku: Pixabay.com / CC0 - Creative Commons Licence

Dokument "Mladí lidé, víra a rozlišování povolání" není určen jen pro duchovenstvo nebo mládež, jak by se mohlo mylně zdát, ale je určen především všem, kdo se věnují práci s mládeží a pastoraci, tedy všem vedoucím ministrantů a schol, "spolčí" (tj. společenstvích dětí a mládeže), pastoračním asistentům, animátorům, a farním pastoračním radám, ale také rodinám. Zároveň by se měl tento dokument stát výše zmíněným subjektům stát "mapou" pro pastoraci, měl by pomoci přistupovat k mladým lidem jako k budoucnosti církve a inspirovat výše zmíněné subjekty k využívání potenciálu mladých lidí.

Obsah dokumentu je členěn na tři části (vycházejí z ústředního motivu Cesty do Emauz /Lk 24:13-35/), dvanáct kapitol a sto šedesát sedm článků. Podklady pro závěrečný dokument byly poskytovány mladými lidmi z celého světa prostřednictvím on-line mezinárodního dotazníku, který zprostředkovávaly jednotlivé biskupské konference ve světě za pomoci sociálních sítí a dobrovolníků.

Je třeba zmínit, že v závěru dokument zmiňuje, že bez naší osobní svatosti nemůžeme vést ke svatosti mladé lidi, tedy "Musíme být svatými, abychom vyzvali mladé lidi ke svatosti," jak uvádí začátek článku 166.


Stáhněte si závěrečný dokument ze Synody o mladých lidech. Soubor je ve formátu PDF