Zpřísnění protiepidemických opatření

03.03.2021

Podle krizového opatření Vlády ČR a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 1. března 2021 mimo jiné tato opatření, která se dotýkají bohoslužeb a výkonu kněžské služby:

∙ povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou, nebo respirátorem FFP 2 ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích).

∙ V obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, prostředcích hromadné dopravy a v motorových vozidlech s výjimkou členů jedné domácnosti povinnost chránit dýchací cesty výhradně respirátorem FFP 2

∙ zákaz vycestovat z okresu, na jehož území máte trvalý pobyt nebo bydliště. Jednou z výjimek tohoto zákazu je poskytování individuální duchovní péče. Toto musí být doloženo čestným prohlášením - ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-formular-pro-cesty-mimo-okres-docx.aspx

∙ při cestování mimo obec svého trvalého bydliště mít s sebou čestné prohlášení - ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-cestne-prohlaseni-docx.aspx

Příp. stačí napsat to stejné na papír - jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, důvod: účast na hromadné akci v rámci duchovní péče a práva shromažďovacího (mše svatá), cestuji do Rajnochovic, podepsáno v den a hodinu, podpis

∙ omezení maximálního počtu účastníku bohoslužeb, které odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.