#Modlitby

Rodina, která ve sváteční den nejde na mši svatou, aby dala před-nost ostatním farníkům v době omezeného počtu míst v kostele se ve vhodnou dobu shromáždí u svého domácího betléma, nebo ko-lem svíčky s betlémským světlem.

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve....

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.