#Modlitby

11.06.2020

"Chléb andělský dostáváme, pokrm na cestu v něm máme, jídlo Božím dětem dané." To jsou slova hymnu k dnešní slavnosti od sv. Taq.Bůh sytil Izraelity manou na poušti - a sytí také nás v tom putování a často plahočení pouští života k nebeské vlasti - ale nejen to - Pán Ježíš říká, že kdo jí tento chléb, bude žít navěky,...

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve....

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.