#Pastýřské listy

Pastýřské listy a dopisy

 

Nechce od nás Bůh, abychom přestali s pouhým zvykem a plněním povinností, abychom přestali žít pro sebe a podle sebe, ale cele se mu darovali? ptá se olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve svém velikonočním pozdravu, který zasílá věřícím před nedělní oslavou Kristova zmrtvýchvstání.

vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. V těchto dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty lety vydal mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde...

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve...

Den Bible

19.11.2019

Dopis kardinála Dominika Duky ke Dni Bible v neděli 17. listopadu 2019

v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví o bolestném tématu sexuálního zneužívání a církev i její služebníci jsou stavěni do divného světla. Snad mně někteří můžete zazlívat, že reaguji pomalu. Musím přiznat, že i pro biskupy jde o věc nezvyklou a nejsme odborníci na všechno. Ne, že by šlo o skutečnost naprosto neznámou, ale její...