#Pastýřské listy

Pastýřské listy a dopisy

 

vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. V těchto dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty lety vydal mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde...

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve...

Den Bible

19.11.2019

Dopis kardinála Dominika Duky ke Dni Bible v neděli 17. listopadu 2019

v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví o bolestném tématu sexuálního zneužívání a církev i její služebníci jsou stavěni do divného světla. Snad mně někteří můžete zazlívat, že reaguji pomalu. Musím přiznat, že i pro biskupy jde o věc nezvyklou a nejsme odborníci na všechno. Ne, že by šlo o skutečnost naprosto neznámou, ale její...

papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen roku 2019 s roční přípravou. Žádá, aby se zapojily všechny struktury církve, především farnosti, ale i všechny katolické organizace a spolky. Proto se na Vás obracím tímto dopisem. Jak stručně shrnout papežovu výzvu?