Články a příspěvky

Články a příspěvky

Více příspěvků můžete sledovat i na našem Facebooku

Budete-li chtít podpořit naše stránky svým článkem, zašlete, prosíme, své dílo v podobě textového dokumentu na email: redakce@farnost-rajnochovice.cz


Arcidiecézní Centrum pro katechezi ve spolupráci s P. Josefem Mikuláškem působícím na katedře systematické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci zpracovalo metodickou příručku k prožívání letošního velikonočního třídenní v rodině.

U příležitosti Neděle Božího slova pořádá Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci on-line formační setkání pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora.

Rodina, která ve sváteční den nejde na mši svatou, aby dala před-nost ostatním farníkům v době omezeného počtu míst v kostele se ve vhodnou dobu shromáždí u svého domácího betléma, nebo ko-lem svíčky s betlémským světlem

Ne zrovna pěkný rok zakončují letošní Vánoce. Pandemie zákeřného virového onemocnění covid-19 vážně ohrožujícího život a zdraví postihla celý svět. Jen v Česku již usmrtila přes 10 000 lidí. Je obtížné narazit na člověka, který by se alespoň neznal s někým, kdo v důsledku této pandemie ztratil někoho blízkého. Mnoho z více než půl milionu těch, u...

Coby sportovní fanoušek a milovník posedávání na gauči při hlasitém kritizování sportovců na obrazovce hrajících si dovolím velmi neumělé a kulhající přirovnání života duchovního k nejslavnější hokejové soutěži světa - NHL.

V letošním školním roce se pro všechny věkové kategorie uskuteční soutěž Bible a my elektronicky, a to ve třech kolech. První kolo bude spuštěno v adventu (29. listopadu - 24. prosince), druhé kolo poběží v liturgickém mezidobí (7. ledna - 16. února) a na poslední kolo tohoto ročníku se soutěžící mohou těšit v postní době (17. února - 31. března)....

Dne 20. října 1924 během operace dřívějšího zranění umírá v pověsti světce kněz a řeholník Jakub Kern. Tento světec si prošel jako mladý muž bojištěm I. světové války. Mezi svými spolubojovníky měl přezdívku "Zákopový anděl". Ve válce byl těžce raněn. Když opustil bojiště, vstoupil do řádu premonstrátů a svůj život věnoval jako smírnou oběť za...

V profesním životě trénuje elitní policejní jednotku a v soukromém životě vykonává službu jáhna. Řeč je o mjr. Jiřím Ignáci Laňkovi, který již řadu let vykonával, i když neoficiálně, duchovní službu v policejním prostředí a zároveň stál u zrodu Křesťanské policejní asociace a u nedávného zrodu Duchovní služby Policie Čr a právě tento policejní...

Obvykle to chodí naopak. Mladý katolík vyrůstá v rodině, která jej vede k životu z víry (jaké to má podoby, to teď pomiňme). Přijde období puberty, objevování světa mimo rodné hnízdo, nabývání svobody a nezřídka vzdání se "dědictví otců". V průběhu života pak, dá-li Pán, přichází návraty.