Články a příspěvky

Články a příspěvky

Více příspěvků můžete sledovat i na našem Facebooku

Budete-li chtít podpořit naše stránky svým článkem, zašlete, prosíme, své dílo v podobě textového dokumentu na email: redakce@farnost-rajnochovice.cz


Arcidiecézní Centrum pro katechezi ve spolupráci s P. Josefem Mikuláškem působícím na katedře systematické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci zpracovalo metodickou příručku k prožívání letošního velikonočního třídenní v rodině.

U příležitosti Neděle Božího slova pořádá Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci on-line formační setkání pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora.

Rodina, která ve sváteční den nejde na mši svatou, aby dala před-nost ostatním farníkům v době omezeného počtu míst v kostele se ve vhodnou dobu shromáždí u svého domácího betléma, nebo ko-lem svíčky s betlémským světlem

Ne zrovna pěkný rok zakončují letošní Vánoce. Pandemie zákeřného virového onemocnění covid-19 vážně ohrožujícího život a zdraví postihla celý svět. Jen v Česku již usmrtila přes 10 000 lidí. Je obtížné narazit na člověka, který by se alespoň neznal s někým, kdo v důsledku této pandemie ztratil někoho blízkého. Mnoho z více než půl milionu těch, u...