Články a příspěvky

Články a příspěvky

Více příspěvků můžete sledovat i na našem Facebooku

Budete-li chtít podpořit naše stránky svým článkem, zašlete, prosíme, své dílo v podobě textového dokumentu na email: redakce@farnost-rajnochovice.cz

O webové platformě signaly.cz jste už nejspíš něco málo zaslechli. Funguje už od roku 2001, kdy ji zřídila Sekce pro mládež ČBK. Přestože jsou Signály zaměřené na mládež, v současnosti sdružují věkově rozmanitou společnost, od nejmladších uživatelů přes maminky a tatínky až po zasloužilé signálnické veterány. Vytváří tak unikátní společenství, ve...

Anonymní prostředí bez vztahů a bolesti každodenního života zatěžující manželský život, inspirovaly Národní centrum pro rodinu k nastartování iniciativy Manželům nablízku, která má pomoci manželům překonat těžkosti a zbourat zeď anonymity a netečnosti ve farnostech. Všechny materiály a inspirace k této iniciativě naleznete na portálu ...

Středa 27. listopadu 2019 bude opět prosycena červenou barvou a pronikavým heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu). Iniciativa #RedWednesday (Červená středa) opět vybízí, abychom se společně připojili ke hlasu volajícím po náboženské toleranci a svobodě.

Papež František rozšířil liturgický kalendář všeobecné církve o další památku - Památku Panny Marie Loretánské. Slavit se bude 10. prosince, v den, kdy se v Loretu připomíná translace Svatého domu z Nazareta.

Z Vatikánu přišla nová technologická inovace modlitební pomůcky růžence. Nový technologický růženec - eRosary - v podobě černého náramku s deseti zrny a velkým křížem včera vstoupil na italský trh. Bude možné jej propojit s mobilní aplikací, která má modlitbu připomínat i s ní pomáhat. Novinku lze přirovnat jako nový hardware ke starému velmi...

příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl...

Arcidiecézní charita Olomouc podporuje na Ukrajině děti z dětských domovů a děti z chudých rodin. Jedná se o děti, které jsou buď sirotky, nebo se o ně rodiče nemohou z nejrůznějších důvodů starat. U některých dětí nejsou jejich rodiče vůbec známi.

Všechna čtyři evangelia nám říkají, že před Ježíšovým veřejným působením vystoupil Jan Křtitel a přitáhl k sobě zástupy. Nejprve pobýval na nepřístupných místech a později u řeky Jordán, kde jeho posluchači mohli přijmout křest jako znamení pokání. Mnohé podoby křesťanského poustevnického a mnišského života odrážejí tento přístup. Lidé přicházejí a...