Články a příspěvky

Články a příspěvky

Více příspěvků můžete sledovat i na našem Facebooku

Budete-li chtít podpořit naše stránky svým článkem, zašlete, prosíme, své dílo v podobě textového dokumentu na email: redakce@farnost-rajnochovice.cz

Z Vatikánu přišla nová technologická inovace modlitební pomůcky růžence. Nový technologický růženec - eRosary - v podobě černého náramku s deseti zrny a velkým křížem včera vstoupil na italský trh. Bude možné jej propojit s mobilní aplikací, která má modlitbu připomínat i s ní pomáhat. Novinku lze přirovnat jako nový hardware ke starému velmi...

příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl...

Arcidiecézní charita Olomouc podporuje na Ukrajině děti z dětských domovů a děti z chudých rodin. Jedná se o děti, které jsou buď sirotky, nebo se o ně rodiče nemohou z nejrůznějších důvodů starat. U některých dětí nejsou jejich rodiče vůbec známi.

Všechna čtyři evangelia nám říkají, že před Ježíšovým veřejným působením vystoupil Jan Křtitel a přitáhl k sobě zástupy. Nejprve pobýval na nepřístupných místech a později u řeky Jordán, kde jeho posluchači mohli přijmout křest jako znamení pokání. Mnohé podoby křesťanského poustevnického a mnišského života odrážejí tento přístup. Lidé přicházejí a...

Datum 1.9. není pouhým počátkem nového školního roku, jak máme všichni zafixováno, ale je to také Světový den modliteb za péči o stvoření, který se slaví v křesťanských církvích již několik desítek let. Římskokatolická církev se přidala ke slaveni toho dne v roce 2015 v návaznosti na vznik encykliky papeže Františka: Laudato Si - Buď pochválen -...

Charita Česká republika, největší poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku, se na konci června neshodla se zdravotními pojišťovnami na financování této oblasti veřejného zdravotnictví pro příští rok. Navzdory předkládání hloubkových analýz, jimiž jsme dokládali, jak moc je celý segment podfinancovaný, nám zdravotní pojišťovny nenabídly podmínky,...

Česká biskupská konference v sobotu na Velehradě jednala o vzniku Duchovní služby Policie České republiky. Půjde o ekumenickou službu, podobnou jako v Armádě České republiky. Duchovní službu zaměstnancům Policie budou, spolu s katolickou církví, poskytovat i další křesťanské církve.

Týden před 4. nedělí velikonoční, tj. v letošním roce od 6. do 12. května, nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za nová povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Tento týden modliteb za povolání vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře, kdy si církev po celém světě připomene již 56. Světový den modliteb za povolání. K...