Články a příspěvky

Články a příspěvky

Více příspěvků můžete sledovat i na našem Facebooku

Budete-li chtít podpořit naše stránky svým článkem, zašlete, prosíme, své dílo v podobě textového dokumentu na email: redakce@farnost-rajnochovice.cz


V letošním školním roce se pro všechny věkové kategorie uskuteční soutěž Bible a my elektronicky, a to ve třech kolech. První kolo bude spuštěno v adventu (29. listopadu - 24. prosince), druhé kolo poběží v liturgickém mezidobí (7. ledna - 16. února) a na poslední kolo tohoto ročníku se soutěžící mohou těšit v postní době (17. února - 31. března)....

Dne 20. října 1924 během operace dřívějšího zranění umírá v pověsti světce kněz a řeholník Jakub Kern. Tento světec si prošel jako mladý muž bojištěm I. světové války. Mezi svými spolubojovníky měl přezdívku "Zákopový anděl". Ve válce byl těžce raněn. Když opustil bojiště, vstoupil do řádu premonstrátů a svůj život věnoval jako smírnou oběť za...

V profesním životě trénuje elitní policejní jednotku a v soukromém životě vykonává službu jáhna. Řeč je o mjr. Jiřím Ignáci Laňkovi, který již řadu let vykonával, i když neoficiálně, duchovní službu v policejním prostředí a zároveň stál u zrodu Křesťanské policejní asociace a u nedávného zrodu Duchovní služby Policie Čr a právě tento policejní...

Obvykle to chodí naopak. Mladý katolík vyrůstá v rodině, která jej vede k životu z víry (jaké to má podoby, to teď pomiňme). Přijde období puberty, objevování světa mimo rodné hnízdo, nabývání svobody a nezřídka vzdání se "dědictví otců". V průběhu života pak, dá-li Pán, přichází návraty.

"Spokojený je, kdo naplnil svůj program udělat druhého šťastným. Kdo nečekal nic pro sebe a toužil jen rozdávat, je vždy spokojený, protože nakonec dostal víc, než čekal," uvádí arcibiskup olomoucký a předseda ČBK Jan Graubner ve svém zamyšlení nad významem svátosti manželství v souvislosti s blížící se připomínkou svatých manželů Ludvíka a Zélie...