Články a příspěvky

Články a příspěvky

Více příspěvků můžete sledovat i na našem Facebooku

Budete-li chtít podpořit naše stránky svým článkem, zašlete, prosíme, své dílo v podobě textového dokumentu na email: redakce@farnost-rajnochovice.cz


V profesním životě trénuje elitní policejní jednotku a v soukromém životě vykonává službu jáhna. Řeč je o mjr. Jiřím Ignáci Laňkovi, který již řadu let vykonával, i když neoficiálně, duchovní službu v policejním prostředí a zároveň stál u zrodu Křesťanské policejní asociace a u nedávného zrodu Duchovní služby Policie Čr a právě tento policejní...

Obvykle to chodí naopak. Mladý katolík vyrůstá v rodině, která jej vede k životu z víry (jaké to má podoby, to teď pomiňme). Přijde období puberty, objevování světa mimo rodné hnízdo, nabývání svobody a nezřídka vzdání se "dědictví otců". V průběhu života pak, dá-li Pán, přichází návraty.

"Spokojený je, kdo naplnil svůj program udělat druhého šťastným. Kdo nečekal nic pro sebe a toužil jen rozdávat, je vždy spokojený, protože nakonec dostal víc, než čekal," uvádí arcibiskup olomoucký a předseda ČBK Jan Graubner ve svém zamyšlení nad významem svátosti manželství v souvislosti s blížící se připomínkou svatých manželů Ludvíka a Zélie...

Navzdory nejistotě se i letos na Velehradě uskuteční tradiční Dny lidí dobré vůle. Budou ale jiné, na místo se účastníci dostanou pouze se rezervovanou místenkou. Letošní oslavy se budou nést v duchu poděkování všem, kdo stáli "v první linii" a pomáhali epidemii zvládnout. Také bude připomenuto 75. výročí osvobození od nacismu.

Dne 29. 6. slaví církev slavnost svatých Petra a Pavla. Zamyšlení k této příležitosti nám poskytl děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, P. ThLic. Prokop Brož, Th.D., který je rovněž sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze.

Když se řekne slovo letnice, vynoří se mi v mysli několik skutečností. Patří mezi ně třeba rozmanitost církve, ale i postava mého oblíbeného světce sv. Antonína z Padovy. Sv. Antonín totiž v jednom letničním kázání hovoří mj. o tom, že je-li někdo naplněn Duchem svatým, tak hovoří různými jazyky. A těmi jazyky jsou různá svědectví o Kristu - ...