Články a příspěvky

Články a příspěvky

Více příspěvků můžete sledovat i na našem Facebooku

Signály.cz připravují pro mladé diskusní pořad Signály z kavárny, v němž probíhají rozhovory se zajímavými hosty. Posledním hostem Signálů z kavárny byl plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který byl zároveň českým delegátem na Synodě o mladých lidech. V pořadu se biskup Holub dotýká o pastoraci mladých a také o postavení žen v církvi...

Dnes během závěrečných obřadů nedělní liturgie zazněla zmínka o Mary's Meals (Mariina Jídla), hnutí, které organizuje stejnojmenný projekt dávající si za cíl dát jídlo dětem z nejchudších regionů světa. Na rozdíl od jiných charitativních a humanitárních organizací klade na děti jednu podmínku: řádnou školní docházku.

O Ježíši Kristu Králi toho bylo napsáno a řečeno mnoho. Přesto bych chtěl přispět svou troškou do mlýna, neboť pojem "král" je pro lidi dnešního světa velmi vzdálený. A i kdybychom plně docenili význam tohoto slova, Ježíš jako Král je někdo úplně jiný, než si můžeme představovat.

V rámci setkání pastorační rady farnosti v neděli 25. listopadu nás navštívili manželé Lenka a Jaroslav Jiříkovi z Lubiny u Kopřivnice, aby se s námi sdíleli o tom, jak se jim daří žít manželskou a rodinnou spiritualitu.

Dnes, ve středu 28. 11. 2018, se po celém světě rozjíždí hromadná kampaň s názvem RedWednesday (Červená středa), která nese heslo Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu). Tato kampaň vznikla na základě mezinárodní společnosti Církev v nouzi, která chce díky této kampani propagovat víru a toleranci ve společnosti vůči...

Stále častěji se mi do myšlenek vkrádá jedno téma - čas. Máme ho omezené množství (a nikdo neví jaké), a přesto jím plýtváme. Ani vteřina se nedá vrátit zpět a stejně jím často mrháme. Není právě čas jednou z nejdůležitějších věcí, která nám byla svěřena?

"Klasický" model, s nímž se (nejen) u mladých křesťanských párů setkáváme, je "od zásnub do roka svatba". Na moment se zastavme a pokusme se o tomto modelu na malou chvíli polemizovat.