Články a příspěvky

Články a příspěvky

Více příspěvků můžete sledovat i na našem Facebooku

Budete-li chtít podpořit naše stránky svým článkem, zašlete, prosíme, své dílo v podobě textového dokumentu na email: redakce@farnost-rajnochovice.cz


Nacházíme se v závěru velikonočního oktávu a tedy víme, že za 6 týdnů budeme slavit Letnice. Stejně jako velikonoce i Slavnost seslání Ducha Svatého budeme slavit kvůli karanténě netradičně. Ale to neznamená, že se na Letnice nemůžeme připravit. Dvě aktivity si pro nás připravil organizační tým RAFT campu a centrum pro mládež v Olomouci.

mrzí nás a bolí současná situace, během které musíme trávit čas doma. Ale věříme, že vše dobře dopadne a brzy se setkáme ve společenství naší farní rodiny v našem krásném kostele. Najdete zde vyjádření otce arcibiskupa Jana k současné situaci a také pár návodů a rad k prožití Velikonoc, do kterých vstoupíme touto Květnou nedělí.

odpověď je více než zřejmá, ale přesto je tu tato otázka položena. V evangeliu třetí neděle postní se setkáváme s Ježíšem a samařskou ženou u Jákobovy studny.

Blíží se postní doba, kterou bychom měli využít pro osobní duchovní přípravu na Velikonoční slavení Kristova zmrtvýchvstání. Způsoby této přípravy v postní době mohou být různé a farnost Dolní Němčí opět nabízí Postní kapky.

Manželství

16.02.2020

Stojíme na konci Národní týden manželství, který probíhal v uplynulém týdnu (10. - 16. 2. 2020). Národní týden Manželství je výzva pro všechny, kteří v manželství žijí, aby za něj děkovali, prosili, zamysleli se nad ním a třeba načerpali nové impulzy. Téma manželství není lhostejné ani papežům, opakovaně o jeho důležitosti a vznešenosti mluví a...

Jsme v týdnu manželství a ještě se nám pomalu blíží sv. Valentýn. Období, kdy spousta lidí spolu oslavuje lásku. Vy, kteří ještě neznáte svoji drahou polovičku, nesmutněte! Vždyť láska láska ví, kdy je ten pravý čas pro vás a nikdy není pozdě na lásku. Láska kvete v každém věku. Důkazem nám může být manželský pár, se kterým jsem udělala...

Výsledkem ankety mezi účastníky bohoslužeb z října 2019, které se zúčastnilo podle odhadu odboru církevních dat České biskupské konference téměř ¾ všech pravidelných účastníků bohoslužeb je, že minimálně jednou týdne chodí do kostela v ČR 375.000 osob, což je 8,2 % z pokřtěných v ČR. Téměř pětina z účastníků jsou mladí do 20ti let. Výsledek ankety,...

Svátek Uvedení Páně do chrámu je typický tím, že na začátku mše svaté bývají požehnány svíčky hromničky, které věřící drží v rukou. Za zpěvu Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu pak lidé s těmito hořícími svícemi v rukou vstupují do kostela. Proč tento zvyk?

Vatikánský dámský časopis Donne Chiesa Mondo (Ženy, církev a svět) se ve svém 85. čísle věnuje ženám v zasvěceném životě a jejich znepokojivému úbytku, který se přisuzuje náročným pracovním podmínkám a sexuálnímu zneužívání vedoucím k syndromu vyhoření. Rozsah těchto problémů vedl Unii generálních představených k založení Commissione per la cura...

Ve dnech 18. - 25. ledna 2020 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: "Zachovali se k nám neobyčejně laskavě." (Sk 28,2)